Tsets - Цэц (2022)

It's impossible to envision ancient nomadic Mongols without their iconic bow and arrow. Military training and expertise in archery, rather than just for hunting, are deeply ingrained in our heritage. Genghis Khan's stone inscriptions discovered near the Onon River attest to the longstanding tradition of archery festivals among the Mongols. Tsets portrays a Mongolian archer demonstrating her precision, highlighting the importance of this skill in our culture.
===
Эртний нүүдэлчин Монголчуудыг цэцэн мэргэн, нум сумгүйгээр төсөөлөхийн аргагүй. Цэрэг дайны бэлтгэл сургуулилт, ан гөрөө хийхээс ихсүүлээд зэв нүүлгэх чадвар бол бидний түүхийн салшгүй нэг хэсэг. Онон голын орчмоос олдсон Чингисийн чулууны бичгээс үзвэл зэв нүүлгэх наадам нь монголчуудын дунд хэдэн зууны турш байсаар ирсэн. Монгол сур харваачийн эрхий мэргэнээ сорин буйг Цэц мэргэн бүсгүйгээр дүрслэв.