HURD - Хурд (2022)

Mongolians pioneered horse domestication and riding around 5000-6000 years ago, initiating the tradition of horse racing at festivals. When portraying HURD, I aimed to encapsulate the essence, vigor, and resilience of the Mongol horse in full gallop, an essential element of nomadic life. Additionally, I sought to convey the ambitions of the young rider, intertwining both the spirit of the horse and the aspirations of the boy.
===
Монголчууд бид 5000-6000 жилийн өмнөөс морийг анх гаршуулж унаж эхэлсэн байдаг. Тэр цагаас л эхлэн морио уралдуулж эхэлсэн бөгөөд цаашлаад найр наадамд морь уралдуулдаг уламжлал тогтсон билээ. Нүүдэлчдийн салшгүй нэг хэсэг болсон адуу, хурдан морийг унаач хүүгийн хамт дүрслэхдээ монгол морины ХУРД, шандас мөн унаач хүүгийн тэмүүллийг дүрслэв.